Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Aktualności > Złożyłem interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej Rakoniewice-Ruchocice

Złożyłem interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej Rakoniewice-Ruchocice

Podczas XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się 8 marca 2016 r. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach złożyłem interpelację w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Ruchocice.

Treść interpelacji

Zgodnie z § 37 Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice składam interpelację w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Ruchocice.

W nawiązaniu do moich wcześniejszych wystąpień dot. przedmiotowej sprawy – ostatnie 27 października 2015 roku – wnioskuję w imieniu mieszkańców gminy Rakoniewice o podjęcie działań zmierzających do realizacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Ruchocice.

Odcinek ten, o długości około 5 kilometrów, jest brakującym fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Rakoniewice z Grodziskiem Wielkopolskim. Wybudowanie go umożliwi wygodne, a przede wszystkim bezpieczne, przemieszczanie się mieszkańców okolicznych miejscowości na wymienionej trasie.

Obecnie pokonanie wymienionego odcinka rowerem lub pieszo jest bardzo niebezpieczne ze względu na fakt, iż może odbywać się wyłącznie bardzo ruchliwą drogą krajową nr 32. Jak pokazują dane publikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dot. średniego dobowego ruchu liczba samochodów na tej trasie w kolejnych latach diametralnie wzrasta. W 2000 roku liczba ta wynosiła 6577 pojazdów silnikowych, natomiast w 2010 roku 8515.

Nie bez znaczenia jest również aspekt turystyczny i sportowy tego przedsięwzięcia. Jego realizacja spowoduje połączenie ścieżką rowerową dwóch powiatów, wolsztyńskiego i grodziskiego. Tym samym każdy amator spędzania wolnego czasu na rowerze, rolkach, biegając czy maszerując zyska kilkudziesięcio kilometrową trasę.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie odpowiednich działań w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Mocno wierzę, że tak ważna inwestycja, wpisująca się w ogólnopolski system ścieżek rowerowych znajdzie uznanie u Pana Burmistrza i zostaną podjęte odpowiednie, a co istotniejsze skuteczne, działania w celu jej realizacji.

Pobierz interpelację