Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Aktualności > Wyniki ankiety przeprowadzonej przed wyborami samorządowymi

Wyniki ankiety przeprowadzonej przed wyborami samorządowymi

W październiku 2014 roku – tuż przed wyborami samorządowymi – przeprowadziłem ankietę wśród wyborców w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym ulice: Cmentarną, Doktora Kamińskiego, Kościelną, Nowotomyską, Ogrodową, Plac Powstańców Wielkopolskich, Piaskową, Piekary, Różaną, Słoneczną, Sportową, Stadion, Starowolsztyńską i Wolsztyńską.

Na 300 rozdanych ankiet odpowiedziało 73 potencjalnych wyborców, natomiast internetowo odpowiedziało 10 wyborców. Łącznie uzyskałem 83 odpowiedzi. Przy czym należy wziąć pod uwagę, iż wielu z ankietowanych informowało mnie, iż odpowiedzi udzielili w imieniu swoim i żony/męża. Poniżej publikuję wyniki ankiety.

1.Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając „x” w odpowiedniej rubryce. Podana skala oznacza następującą ocenę, gdzie 1 jest oceną najniższą, natomiast 5 jest oceną najwyższą.

1.1.Edukacja, kultura i rekreacja

Wyniki ankiety edukacja, kultura i rekreacja

1.2.Sfera przestrzenna

Wyniki ankiety sfera przestrzenna

1.3.Infrastruktura techniczna

Wyniki ankiety infrastruktura techniczna

1.4.Gospodarka i rynek pracy

Wyniki ankiety gospodarka i rynek pracy

1.5.Sprawy społeczne

Wyniki ankiety sprawy społeczne

2.Zaznacz 2 najpilniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową w Rakoniewicach

Wyniki ankiety najpilniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową

Inne:

 • Remont drogi na ulicy Piaskowej (3 odpowiedzi).
 • Plac zabaw, boisko i droga na ul.Cmentarnej (4).
 • Chodnik ulica Rzemieślnicza (1).
 • Modernizacja stadionu (1).
 • Remont drogi na osiedlu Parkowym (5).
 • Ulica Kolejowa (1).
 • Likwidacja parkingu przy sklepie Lipińskich i Kocika na Rynku – słaba widoczność przy wyjeździe z ulicy Wielichowskiej w stronę Poczty (1).
 • Ulica Wiatrakowa (3).
 • Ulica dr. Francuszkiewicza (1).
 • Droga Gola-Głodno (1).
 • Lustro – wyjazd z Wielichowa na Wolsztyn (1).
 • Ścieżka rowerowa do Ruchocic (1).
 • Chodnik na ulicy Cmentarnej (2).

3.Zaznacz 3 elementy, które są najpilniejsze do realizacji w Rakoniewicach

Wyniki ankiety 3 najpilniejsze działania do zrealizowania w Rakoniewicach

4.Czy uważasz, że:

Wyniki ankiety czy uważasz że

5.Podaj najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w Rakoniewicach (czego brak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne najbardziej):

 • Zmniejszyć pobory burmistrza i diety radnych.
 • Imprez kulturalnych.
 • Brak ścieżki rowerowej z Drzymałowa do Ruchocic.
 • Brak ścieżki rowerowej na ul.Piaskowej.
 • Otwórzcie drzwi młodzieży bo Rakoniewice jeszcze trochę będą miasteczkiem ludzi starych, bo młodzi uciekną.
 • Brak zatrudnienia.
 • Proszę o zainteresowanie naszym osiedlem przy ul.Cmentarnej. Jesteśmy traktowani II kategorii.
 • Dom opieki dla ludzi starszych.
 • Nie mam uwag, poza trudnym wyjazdem z ul.Wielichowskiej na Rynek.
 • Chodnik na ulicy Piaskowej i poprawienie oświetlenia ulicznego.
 • Mało atrakcji dla młodzieży i dorosłych.
 • Zakładów pracy.
 • Brak bezpieczeństwa na terenie gminy Rakoniewice.
 • Brak miejsc pracy.
 • Nieprawidłowe funkcjonowanie opieki społecznej.
 • Mieszkań dla młodych.
 • Za duże zarobki burmistrza.
 • Brak ścieżki rowerowej do Ruchocic i Tarnowy.
 • Konflikt o winnicę.
 • Więcej patroli policyjnych.
 • Traktować mieszkańców ul.Cmentarnej na równi z innymi podatnikami – zrobić wreszcie chodnik i plac zabaw dla dzieci.
 • Miejsc spędzania wolnego czasu.
 • Brak rozrywek.
 • Wykorzystanie szkoły (sal do celów kulturalnych)
 • Brak wifi na rynku dla podróżujących i turystów – żeby coś sprawdzić.
 • Jak najwięcej zieleni (szczególnie chodzi mi o rynek, który był piękny).
 • Mało miejsc spotkań dla młodzieży i dorosłych.
 • Brak pracy.
 • Brak zakładów pracy.
 • Brak mieszkań.
 • Imprez dla dzieci.
 • Basen – pływalnia
 • Miejsca pracy.
 • Niedoskonałości w Służbie Zdrowia.
 • Brak obwodnicy!
 • Zagospodarowanie parku.
 • Kiepskie patrolowanie ulic przez policję.
 • Szkoła w Rakoniewicach zagospodarowana w godzinach od 16:00 (kulturalnie).
 • Brak jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego dla rodzin, które notorycznie mają problem z alkoholem i przemocą domową!!!
 • Wykorzystać piękny park i pałac na cele kulturalne.
 • Brak skateparku dla gimnazjalistów.
 • Brak patroli pieszych policji po mieście w nocy.
 • Wysokie podatki za nieruchomość.
 • Konflikt o winnicę.
 • Zagospodarowanie winnicy.
 • Słaby dostęp do burmistrza – a właściwie brak publicznej informacji o możliwości skonsultowania się z burmistrzem.
 • Boisko przy szkole nie tylko komercyjnie przecież tam po zajęciach szkolnych jest zamknięte gra w tenisa (elita Rakoniewic).
 • Brak patroli policyjnych wieczorem.
 • Zwrócenie uwagi na rozwój sportowy w gminie.
 • Brak miejsc zatrudnienia.
 • Mało miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na powietrzu.
 • Brak obwodnicy.
 • Budżet obywatelski (wpływ obywatela ankietą na wybór za określone pieniądze najbardziej potrzebnej inwestycji w mieście).
 • Brak lekarzy (specjalistów) na NFZ.
 • Źle zagospodarowany park i winnica.
 • Apteki czynne wieczorami i w nocy (pełnienie dyżurów).
 • Brak inwestycji w drogi lokalne np. ul. Piaskowa, Józefina
 • Jak najszybsza rozbudowa przedszkola.
 • Brak żłobka.
 • Brak większych zakładów pracy.
 • Oświetlenie niektórych odcinków dróg, jak również sam stan dróg.
 • Mały kontakt władz miejsko-gminnych z mieszkańcami.
 • Brak hospicjum dla osób starszych i opieki paliatywnej.
 • Mieszkańcy prowincji Rakoniewice nie mają dostępu do nowoczesnych technologii.
 • Słaba oferta kulturalna.
 • Niski poziom kulturalno-rozrywkowy.

6.Metryczka

Metryczka biorących udział w ankiecie