Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Zapytania > Rewitalizacja ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach

#488 | Rewitalizacja ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach

26.01.2015 – Pytanie do kierownika Wydziału Gospodarki Gminnej Pawła Sobeckiego podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał o sprawę przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod drogi, położonych w Rakoniewicach (ul. Cmentarna).

[Kierownik Wydziału Gospodarki Gminnej P.Sobecki]: odpowiedział, że sprawa jest cały czas w toku. Agencja do przedłożonego im planu zgłosiła uwagi, które obecnie nanosi urbanista.

[Sekretarz Marciniak]: dopowiedział, że oprócz problemu natury formalno-prawnej pojawił się także problem finansowy, ponieważ Agencja przekazuje środki na remont, ale na odtworzenie dróg w dotychczasowym kształcie. Trudno tymczasem zgodzić się na wykonywanie drogi żwirowej. Sekretarz wyraził nadzieję, że Agencja się z tego wycofa, ponieważ żaden samorząd nie będzie chciał realizować inwestycji na odtworzenie (czyli jak u nas – na zastosowanie żwiru). Póki co wniosek został złożony i Gmina czeka na odpowiedź. Sekretarz stwierdził, że jeśli Agencja nie zgodzi się na inną nawierzchnię, wówczas Gmina nie będzie realizowała tej inwestycji. Gmina Rakoniewice nie przejmie dróg na własność bez otrzymania od Agencji środków na ich utwardzenie.

19.05.2015 – Pytanie do Remigiusza Kabata (Inspektor ds. Gospodarki Gruntami) podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego. Rozmowa w kontekście os. Parkowego w Rakoniewicach

[Burmistrz Tomiak]: dopowiedział, że Gmina będzie dążyła do tego, aby utwardzenie dróg na Osiedlu Parkowym (a w przyszłości także na ulicy Cmentarnej) było w takiej firmie, jak to zostało wykonane w Jabłonnie.

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał o finansowanie ww. inwestycji.

[Inspektor ds. Gospodarki Gruntami R. Kabat]: wyjaśnił, że Agencja przekazuje środki finansowe (zatwierdza projekt, zakres robót i na to przekazuje pieniądze) a realizuje inwestycję Gmina.

[Burmistrz Tomiak]: zauważył, że nawet jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania w takim zakresie, jakie nas interesuje, to będzie właścicielem tych dróg i będzie mogła dowolnie nimi dysponować.

27.10.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał, jak wygląda sprawa ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach.

[Sekretarz Marciniak]: odpowiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy z Agencją (zmienił się pracownik, który zajmował się tą sprawą). Wykonywany jest projekt, plan zagospodarowania przestrzennego a wniosek – zapotrzebowanie na środki finansowe – został już złożony. Wartość kosztorysowa to ok. 1 mln zł.

[Radny D. Wajs]: zapytał, co w ramach tego ma być wykonane.

[Burmistrz Tomiak]: odpowiedział, że na tyle, na ile Agencja uzna, ma nastąpić odtworzenie.

[Sekretarz Marciniak]: dodał, że Gmina chce, aby nawierzchnia dróg była wykonana z kostki i tylko na takie rozwiązanie się zgadza. Jeśli Agencja będzie chciała wykonać odtworzenie w takim zakresie, jaki mają określony w środkach trwałych (tj. żużel), wówczas Gmina tych dróg nie przejmie. Stanowisko Prezesa w Warszawie jest takie, że skoro w środkach trwałych jest określony żużel, to Agencja może dać środki na utwardzenie tylko żużlem. Sekretarz wyraził nadzieję, że to stanowisko się zmieni.

[Burmistrz Tomiak]: przypomniał, że dużo w tym względzie pomógł Poseł Stanisław Kalemba, który nie jest już parlamentarzystą. Obecnie czekamy na zmiany (po wyborach parlamentarnych). Rozmowy w tej sprawie toczą się od 2011 roku.

Źródła