Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Zapytania > Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie gminy Rakoniewice

#1263 | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie gminy Rakoniewice

22.12.2015 – Złożyłem interpelację podczas XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

Zgodnie z § 37 Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice składam interpelację w sprawie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie gminy Rakoniewice.

Mieszkańcy gminy Rakoniewice w trosce o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich składają zapytanie w sprawie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów na terenie gminy Rakoniewice.

Przypomnę, że zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, do których można zaliczyć hydranty, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy są przeprowadzane regularne przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na ternie gminy Rakoniewice?
  2. Kiedy odbył się ostatni przegląd techniczny hydrantów na terenie gminy Rakoniewice?
  3. Czy powstał raport z takiego przeglądu, jeśli tak to proszę o udostępnienie ów raportu.
  4. Kto przeprowadza przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów (firma, osoba)?
  5. Czy na terenie gminy Rakoniewice występuje odpowiednia ilość hydrantów, biorąc pod uwagę ilość zabudowań, mieszkańców etc.?
  6. Jaka jest łączna liczba hydrantów (zewnętrzne i wewnętrzne – jeśli takowe występują) na terenie gminy Rakoniewice?

Pobierz interpelację