DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Obwodnica dla gminy Rakoniewice

#466 | Obwodnica dla gminy Rakoniewice

23.03.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: …zapytał, czy jest brana pod uwagę budowa obwodnicy Rakoniewic.

[Burmistrz Tomiak]: Burmistrz wyjaśnił, że są trzy koncepcje przebiegu obwodnicy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, że o sprawie będzie można mówić nie prędzej niż po roku 2020. Burmistrz wyraził obawy co do realizacji tej inwestycji, zwłaszcza, że w promieniu kilkunastu kilometrów w linii prostej będzie droga S5, a na północ autostrada A4. Aktualnie nic na temat obwodnicy się nie mówi. Burmistrz dodał, że daleki jest od obiecywania czegoś, o czym wie, że w najbliższych kilku latach nie powstanie. Tak czy inaczej Gmina cały czas nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy w pasie, przez który ta obwodnica miałaby przebiegać (tj. północna strona Gminy).

Źródła