DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Numeracja domów na ulicy Piaskowej w Rakoniewicach

#461 | Numeracja domów na ulicy Piaskowej w Rakoniewicach

23.03.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: …Kontynuując radny D. Wajs zauważył, że jest tam problem z numeracją domów (do lasu numeracja jest rosnąca, a od lasu – malejąca) co jest utrudnieniem, zwłaszcza dla przyjeżdżających karetek pogotowia itp.

[Burmistrz Tomiak]: Burmistrz powiedział, że w tym wypadku dobrym rozwiązaniem jest montowanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniem numeracji. Tabliczki takie pojawiają się już na naszych wsiach. Jest to sprawa, którą można rozwiązać na bieżąco.

Źródła