DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Lustro przy wyjeździe z ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach

#503 | Lustro przy wyjeździe z ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach

26.01.2015 – Pytanie do sekretarza Marciniaka podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: zgłosił prośbę o postawienie lustra, które poprawiłoby widoczność na krzyżówce, przy wyjeździe na rynek z ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach.

[Sekretarz Marciniak]: powiedział, że problem ten jest znany. Policja została o tym zawiadomiona. Dalej poinformował o zamiarze wprowadzenia strefy ograniczonego postoju na rakoniewickim rynku.

Źródła