DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Finansowanie Klubu Sportowego Sokół Rakoniewice

#505 | Finansowanie Klubu Sportowego Sokół Rakoniewice

19.03.2015 – Dyskusja podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Sprawozdanie z działalności klubów sportowych funkcjonujących w Gminie przedstawiła Małgorzata Przybysz – podinspektor ds. pożytku publicznego i ochrony danych osobowych.

[Radny P. Koza]: zauważył, że KS Sokół otrzymał najwięcej, bo 90.000 zł dotacji, a osiągnięć nie przedstawił żadnych.

[Przewodniczący Komisji M.Maćkowiak]: zauważył, że KS Sokół jest w okręgówce, co na warunki Rakoniewic i tak jest dużym osiągnięciem. Poza tym sukcesem jest zwerbowanie dużej liczby dzieci i zachęcenie ich do uprawiania sportu.

[Radny Dariusz Wajs]: przychylił się do zdania Przewodniczącego Komisji. Przypomniał, że przez wiele lat zarzucano klubowi, że grają w nim osoby z zewnątrz. Radny wyraził pogląd, że dla niego lepszą sytuacją jest, gdy w klubie grają osoby z naszej Gminy, mimo, że nie osiągają takich sukcesów. Dodał, że awans z okręgówki do czwartej ligi jest mało realny, zwłaszcza, że zależy nam na tym aby w klubie grali nasi mieszkańcy.

[Przewodniczący M.Maćkowiak]: przypomniał, że był plan, aby KS Sokół stanowił bazę centralną, ale nie udało się tego zrobić.

[Radny P. Koza]: zauważył, że jeśliby Sokół miał pełnić funkcje centralnego ośrodka, to należałoby tak zorganizować jego pracę, aby rzeczywiście mieszkańcy z innych miejscowości mogli z niego korzystać (dot. godzin treningów, dojazdów itd.).

[Przewodniczący M.Maćkowiak]: stwierdził, że trzeba mieć świadomość tego, że to automatycznie zwiększyłoby koszty funkcjonowania klubu. Dotację w wysokości 90.000 zł Sokół otrzymuje od około 14 lat, tymczasem wszelkie opłaty wzrosły.

[Radny P. Koza]: powiedział, że dla każdego klubu sportowego celem nadrzędnym jest osiąganie wyników. Jeśli od zawodników nie wymaga się wyników, dochodzi do rutyny.

[Radny D. Wajs]: stwierdził, że za wynik można uznać to, że w kolejnych latach zwiększa się liczba młodych ludzi, którzy trenują w klubie, a dzięki temu mogą później dalej kształcić się w tym kierunku. Dodał, że w tak małych miejscowościach nie jest ważne to, jakie klub osiąga wyniki, a angażowanie dzieci i młodzieży.

[Przewodniczący M.Maćkowiak]: podał przykłady osób, które trenowały w Sokole, a które kontynuują naukę w szkołach sportowych.

[Radna W. Janczak]: poinformowała, że z Ruchocic młodzież dojeżdża trenować do Grodziska Wlkp.

[Przewodniczący M.Maćkowiak]: w związku z dyskusją, jaka zrodziła się na temat osiąganych wyników zaproponował, aby na sesję, gdzie będzie przedstawiany temat rozliczenia dotacji przyznawanych dla klubów sportowych, zaprosić prezesów tych klubów. Pozostali radni przychylili się do tej prośby.

[Radny D. Wajs]: zauważył, że pomysł premiowania klubu, który osiąga największe wyniki, jest dobry.

Po przeprowadzonej dyskusji na ten temat Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o premiowanie klubu sportowego, który ma największe osiągnięcia oraz najlepszego zawodnika zdobywającego tytuł mistrzowski (wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Źródła