DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Egzekwowanie zapisów gwarancyjnych dot. ścieżek rowerowych

#492 | Egzekwowanie zapisów gwarancyjnych dot. ścieżek rowerowych

26.01.2015 – Pytanie do sekretarza Marciniaka podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: …W sprawie budowy ścieżek pieszo-rowerowych radny D. Wajs zapytał, czy i jeśli tak, to jak egzekwowane są zapisy gwarancji.

[Urzędnik T. Szczygieł]: na przykładzie ścieżki na odcinku Wioska – Jabłonna wyjaśnił, że wykonawca został wezwany do poprawek, które zostały wykonane.

[Radny P. Koza]: stwierdził, że ścieżka ta została naprawiona połowicznie, ponieważ w niektórych miejscach nadal się zapada lub przerastają korzenie drzew. Co do przerastających korzeni zdaniem P. Kozy wykonawca powinien wykonać inwestycję zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli odpowiednio je usunąć, czego nie zrobił, skoro po tak krótkim czasie od wybudowania ścieżki trzeba ją naprawić. Radny stwierdził, że Gmina za naprawę tej ścieżki nie powinna zapłacić.

[Radna W. Bimkiewicz]: zapytała, ile trwa gwarancja budowlana.

[Sekretarz Marciniak]: odpowiedział, że 3 lata. Dalej wyjaśnił jaką zastosowano technologię przy budowaniu omawianej ścieżki. Zauważył, że trudno byłoby teraz udowodnić, czy wykonawca odpowiednio przyciął korzenie czy nie.

Źródła