DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Dofinansowanie rozbudowy grodziskiego szpitala przez gminę Rakoniewice

#482 | Dofinansowanie rozbudowy grodziskiego szpitala przez gminę Rakoniewice

30.09.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic i przewodniczącego Rady podczas X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał, jakie jest stanowisko władzy wykonawczej oraz stanowiąco- kontrolnej odnośnie apelu radnych powiatowych w kwestii dofinansowania wyposażenia części szpitala w Grodzisku Wlkp., która jest budowana. Radny dodał, że na wczorajszej sesji Rady Powiatu została nawet podjęta uchwała w tej sprawie.

[Przewodniczący Rady K.Krawczyk]: odpowiedział, że pismo w tej sprawie do Rady wpłynęło (radni je otrzymali). Postanowiono, że każdy z radnych zapozna się z pismem, przemyśli, a dyskusja w tej sprawie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji.

[Radny D. Wajs]: zapytał, jakie jest stanowisko Burmistrza w tej sprawie.

[Burmistrz Tomiak]: odpowiedział, że trudno jest mu na gorąco odnieść się do tej sprawy. Kwota 1,5 mln zł, jaka jest potrzebna na przyszły rok (a wiadomym jest, że nie są to ostatnie pieniądze, jakie grodziska placówka będzie potrzebowała) dla wszystkich samorządowców z powiatu grodziskiego wydaje się bardzo wysoka, a w katalogu potrzeb poszczególnych samorządów nie znajduje się na podium. Zdaniem Burmistrza do sprawy należy podejść rozsądnie, przemyśleć, czy chcemy pomóc, a jeśli tak, to w jakim zakresie, ponieważ w przeliczeniu na mieszkańca dla naszej Gminy kwota, którą mielibyśmy wspomóc szpital wyniosłaby ponad 400.000 zł, a jest to bardzo dużo pieniędzy.

27.10.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał, co w sprawie apelu samorządu Powiatu Grodziskiego dotyczącego wsparcia finansowego w 2016 r. SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

[Burmistrz Tomiak]: odpowiedział, że w przyszłym roku szpital potrzebuje na wyposażenie około 1,5 mln zł. Nasza Gmina miałaby wesprzeć szpital kwotą ok. 400.000 zł. W dniu 08.10.2015 r. spotkali się w tej sprawie samorządowcy powiatu grodziskiego, a 10.10.2015 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Powiatu. Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Grodziskiego wypracowali wspólne stanowisko, w którym jednoznacznie deklarują odstąpienie od dalszego, tak znacznego finansowania prac związanych z remontem i zakupem sprzętu czy wyposażenia szpitala, ponieważ wykracza to poza możliwości finansowe Gmin. O ile Gmina Grodzisk Wlkp. i Rakoniewice mogłaby w jakimś stopniu wesprzeć szpital, o tyle pozostałe Gminy nie dysponują środkami (a już absolutnie nie takimi, o których w piśmie wspomina dyrektor szpitala B. Szumska). Wprawdzie to Rady Gmin będą o tym decydowały i podejmowały stosowne uchwały w tej sprawie, bądź nie, jednak stanowisko Burmistrzów i Wójtów jest takie, że nie zaproponują radnym do przyszłorocznego budżetu zabezpieczenia środków w takiej wysokości, o jaką wystąpił Powiat. Burmistrz nadmienił, że spotkanie samorządowców z Zarządem Powiatu było trudne. Wiele kwestii zostało na nim wyartykułowanych, również oczekiwania ze strony samorządowców gminnych do Zarządu. Burmistrz zauważył, że przeznaczanie środków na wyposażenie szpitala nie jest obowiązkiem Gmin, a nasi mieszkańcy nie tylko korzystają ze szpitala w Grodzisku Wlkp. Zdaniem Burmistrza na niekorzyść tych placówek wpływa to, że już od wielu lat nie ma rejonizacji. Samorządowcy mieli żal do Zarządu Powiatu, że ten nie podjął żadnych działań, ani starań, żeby kwestie finansowania rozbudowy i wyposażenia szpitala spróbować oprzeć o inne rozwiązanie finansowe niż komercyjny kredyt.

[Radny D. Wajs]: zauważył, że skoro apel był wystosowany do radnych, to czy Rada w jakiś sposób nie powinna podjąć decyzji i dać odpowiedź.

[Burmistrz Tomiak]: powtórzył, że Burmistrzowie i Wójtowie odpowiedzieli już, że nie znajdują środków w przyszłorocznych budżetach na wsparcie szpitala.

[Radny P. Koza]: zauważył, że Powiat nie jest zobligowany do budowy szpitala. Nadmienił przy okazji, że po co nam taki szpital, skoro z dziećmi musimy jeździć na oddział do Wolsztyna, na pogotowie również do Wolsztyna a na chirurgię do Nowego Tomyśla. Zdaniem radnego to szpital, który generuje tylko koszty. Burmistrz przypomniał, że już kilka lat temu, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, była mowa o tym, aby szpitale się specjalizowały.

19.11.2015 – Wypowiedź przed głosowaniem dot. wydania oświadczenia w sprawie apelu samorządu Powiatu Grodziskiego o dofinansowanie rozbudowy szpitala podczas XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs]: powiedział, że przychyla się do tego, co na posiedzeniu komisji powiedział radny M. Maćkowiak, tzn., że w posiedzeniu komisji nie uczestniczył żaden przedstawiciel Zarządu Powiatu, który zechciałby opowiedzieć o całej sprawie (nie ma nikogo również na dzisiejszej sesji), przedstawić argumenty „za” i „przeciw”. W związku z powyższym radny powiedział, że wstrzyma się od głosu, a powodem tego jest właśnie fakt, że żaden z członków Zarządu Powiatu nie pofatygował się, aby radnym przedstawić tę sprawę. Radny dodał, że na dzień dzisiejszy nie przesądza o tym, czy dobrym pomysłem jest wsparcie finansowe tej inwestycji, i nie wie także, czy jest to zły pomysł, stąd taka decyzja.

Wersja audio

Źródła