DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Chodnik wzdłuż ulicy Piaskowej w Rakoniewicach

#457 | Chodnik wzdłuż ulicy Piaskowej w Rakoniewicach

23.03.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: …Dalej radny D. Wajs poinformował, że mieszkańcy ulicy Piaskowej w Rakoniewicach (na odcinku od torów w dół drogi) pytają, czy jest możliwość, aby wyznaczyć z boku drogi odcinek, z którego mogliby bezpiecznie korzystać piesi (chodzi głównie o dzieci).

[Burmistrz Tomiak]: Burmistrz wyjaśnił, że najpierw trzeba się zorientować jak szeroka jest ta droga i na jakim obszarze właścicielem jest Gmina.

31.03.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs]: …przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji podniósł kwestię ulicy Piaskowej (od torów kolejowych w kierunku tzw. piaskowych gór). Radny zapytał, czy Burmistrz rozważał, aby cokolwiek tam zrobić.

[Burmistrz Tomiak]: powtórzył to, co mówił już na posiedzeniu komisji, że jeśli warunki techniczne pozwolą, to w perspektywie najbliższych lat będzie mogło zostać tam zaprojektowane bezpieczne przejście dla pieszych (także ciąg pieszo-rowerowy).

[Radny D. Wajs]: zwrócił uwagę, że zainteresowanym mieszkańcom ulicy Piaskowej zależy na powstaniu na początek czegokolwiek (kawałka utwardzonego pasa drogi). Nie chodzi o to, aby od razu budować tam ciąg pieszo-rowerowy.

Źródła