DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania


Moje zapytania i interpelacje dot. spraw różnych,
w tym spraw zgłaszanych mi przez mieszkańców
NrTytuł
#423 Odśnieżanie ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach
#402 Podtopienia na ulicy Ogrodowej w Rakoniewicach
#455 Prawne uregulowanie działki na której znajduje się ulica Słoneczna w Rakoniewicach
#450 Próg zwalniający na ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach
#1150 Program współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi
#498 Projekt rewitalizacji Pałacu w Rakoniewicach
#1263 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie gminy Rakoniewice
#488 Rewitalizacja ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach
#398 Ścieżka rowerowa Rakoniewice – Ruchocice
#433 Sprzedaż Winnicy w Rakoniewicach

Strona 2 z 3123