DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Sesje


Sesje VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach
DataTytułSłowa kluczowe
08.01.2016 XIV nadzwyczajna Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachzmiany do budżetu,
22.12.2015 XIII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachbonifikaty sprzedaż działki Stodolsko, bonifikaty sprzedaż lokalu mieszkalnego Tarnowa, interpelacja w sprawie konserwacji hydrantów, kryteria rekrutacji do szkół, pielęgnacja pomnika przyrody rynek Rakoniewice, plan pracy Rady, plany pracy Komisji, raport o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w gminie, raport Policji nt. bezpieczeństwa w gminie, uchwała budżetowa 2016, zmiany do budżetu,
19.11.2015 XII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachokreślenie inkasentów, opłata targowa, organizacje pozarządowe, oświadczenie w sprawie szpitala grodziskiego, pielęgnacja pomników przyrody Jabłonna, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, pomoc finansowa Powiatowi Grodziskiemu, profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii, skarga na dyrektor biblioteki, stypendia artystyczne, stypendia sportowe, taryfa ścieki, taryfa woda, zmiany do budżetu,
27.10.2015 XI nadzwyczajna Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachprzebudowa drogi powiatowej Rakoniewice-Łąkie,
30.09.2015 X Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachdiety dla sołtysów, pielęgnacja pomników przyrody Błońsko, profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii, służebność na rzecz PKP, sprzedaż lokalu mieszkalnego, Strefa Płatnego Parkowania, zmiany do budżetu,
19.08.2015 IX nadzwyczajna Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachzmiany do budżetu,
30.06.2015 VIII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachabsolutorium dla burmistrza, kandydaci na ławników, opinia innych komisji nt. budżetu, opinia Komisji Rewizyjnej nt. budżetu, opinia RIO, sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, wykonanie budżetu, zmiany do budżetu,
17.06.2015 VII nadzwyczajna Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachwygaszenie mandatu radnego,
27.05.2015 VI Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachnieruchomości gminne, odpłatne nabycie działki, osiedle Parkowe, plan zagospodarowania przestrzennego, pomoc społeczna, wygaszenie mandatu radnego, zmiany do budżetu,
31.03.2015 V Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicachaglomeracja Rakoniewice, alkoholizm, bezdomne zwierzęta, diety dla sołtysów, dzierżawa dla ZUK, narkomania, opłata targowa Dni Rakoniewic, plan zagospodarowania przestrzennego, zmiany do budżetu,

Strona 1 z 212