DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Budowa żłobka w Rakoniewicach

#494 | Budowa żłobka w Rakoniewicach

26.01.2015 – Pytanie do sekretarza Marciniaka podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Budowa żłobka w Rakoniewicach – projekt został dostosowany do potrzeb określonych na podstawie wyliczeń, analiz, zapotrzebowania sporządzonych przez Kierownika Wydziału Oświaty – Mirosława Basińskiego. Nazwa inwestycji może ulec zmianie, ponieważ w grę wchodzi budowa żłobka jak i przedszkola. Wstępna koncepcja jest już wykonana i znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.

[Radny Dariusz Wajs]: zapytał z jakich środków przewiduje się wybudowanie tego żłobka.

[Kierownik Wydziału Gospodarki Gminnej P.Sobecki]: wyjaśnił, że ma zostać uruchomiony rządowy program na budowę żłobków i przedszkoli (dofinansowanie ma być proporcjonalne w zależności od liczby utworzonych miejsc). Być może uda się także otrzymać środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt ma zostać wykonany do 30 czerwca br., łącznie z kosztorysami. Wówczas będzie można ubiegać się o pozyskanie środków na tę inwestycję.

[Radny P.Koza]: zasugerował, aby na przykładzie budowy przedszkola w Wielichowie ustrzec się pewnych błędów podczas budowy naszego gminnego przedszkola.

[Kierownik P.Sobecki]: wyjaśnił, że był już obejrzeć przedszkole w Wielichowie, jak również inne przedszkola.

[Radny D.Wajs]: zapytał jaki jest przewidywany koszt tej inwestycji i czy Gmina przewiduje jakiś plan awaryjny, w razie, gdyby jednak nie uzyskano funduszy z programu rządowego.

[Kierownik P.Sobecki]: odpowiedział, że przewidywany koszt inwestycji to około 5 mln zł. Dodał, że mają powstać dwa oddziały żłobka, z kolei trzeci oddział będzie albo żłobkowy, albo przedszkolny (będzie to zależne od zapotrzebowania). Co do planu awaryjnego P. Sobecki stwierdził, że na pewno z jakichś funduszy uda się środki pozyskać. Jeśli jednak okaże się inaczej, wówczas trzeba będzie podjąć decyzję, czy tę inwestycję realizować czy nie.

Źródła